Inspektor r.o.d.o

Zgodnie z art. 11 r.o.d.o z dnia
10 maja 2018 zawiadamiam

o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt: biuro@msvs.com.pl