Wolontariat

W Zespole Szkół Technicznych bardzo prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu, którego koordynatorem jest pani Małgorzata Ławniczak. W klubie działa aż 50 wolontariuszy, którzy włączają się w różne akcje, aby pomóc potrzebującym.