NOWY PARTNER ZST

W minionym tygodniu dyrektor ZST Maria Bychawska podpisała porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Tym samym zasilone zostało grono uczelni, które wspierają naukę młodzieży ZST. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji to nowoczesna uczelnia, która powstała w 2004 roku. W wyniku dynamicznego rozwoju Uczelnia może poszczycić się dziesięcioma kierunkami studiów, zgodnymi z zapotrzebowaniem rynku pracy. Kształci kilka tysięcy studentów na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych.


Wyróżniony Post
Co nowego?