Polska NASZA od 100lat!!!

Udział uczniów ZST w obchodach rocznicy 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość odbyła się w Sp.4 w ramach łączenia pokoleń udział w niej wzięły dzieci, młodzież i seniorzy. Nasza szkoła przedstawiła występ artystyczny a uczniowie kl 2TA i 1TA uroczyście wznieśli bialo-czerwona flage. Wszyscy zgromadzeni wspólnie zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego


Wyróżniony Post
Co nowego?